1
2
3
Loading Video...

Systemlösningar för ökad konkurrenskraft

Att utnyttja den mobila tekniken inom företaget innebär många fördelar. Förenklad administration, enkel
åtkomst till dokument, snabbt informationsflöde samt förkortade ledtider och därtill ökad konkurrenskraft är några av vinsterna med ett mobilt arbetssätt. Att du blir avsevärt mer attraktiv som arbetsgivare i den nu pågående 4:e industriella revolutionen är också givet.

Om du vill, kan vi förverkliga detta på ditt företag också. Vi har gjort det till många ända sedan 1999.
Idag levererar vi effektivitetshöjande kompletta system- och mobilitetslösningar med företagsappar till många nöjda kunder - bland andra banker, tjänsteföretag och några av sveriges största industriföretag.

Till grund för alla företagslösningar vi levererar ligger våra egenutvecklade systemplattformar DynApp och Secure DynApp. Tillsammans ger dessa verktyg dig gränslösa möjligheter, säkerhet och konkurrenskraft.
Hör av dig så berättar vi mer om vad vi kan göra för ditt företag - kontakt!

100
0
Before Image
0
50
30
100
Behåll linje avdelare

En Work Revolution

Säkert, snabbt, enkelt och varifrån som helst kommer medarbetarna åt information i projektsystem,
intranet, filservrar och Sharepoint. Bara fantasin sätter gränsen för hur mobilt och konkurrenskraftigt du vill att ditt företag ska bli. Låt oss höra om din vision så ger vi dig vår. Möjligheterna är gränslösa.
WIP - ett bolag du helt enkelt måste träffa. Boka möte med oss!

100
0
Before Image
0
50
50
100
Behåll linje avdelare

WIP Mobility Tour 2016

WIPs ledning ger dig WIP Mobility Tour 2016, en föreställning vi garanterar kommer att förändra dig
och ditt företags business för all framtid! Under akten kommer du att få uppleva flera omvälvande nummer, få framtidsutblick och kunskaper som kommer att öppna dina ögon. Du kommer att lära om hur du tar dig över “klyftan” och blir konkurrenskraftig med hjälp av de mobila verktygen.

På scen VD Per-Ola Carlsson, CTO Mats Karlsson, CA Fredrik Thelandersson och CTO Anders Larsson
redo att ge dig verktygen för verklig MWR (Mobile Work Revolution).
Boka direkt - WIP ett bolag du måste träffa!

100
0
Before Image
0
50
50
100
Behåll linje avdelare

100
0
Before Image
0
50
50
100
Behåll linje avdelare

Back-end till Front-end och tillbaka

Applikationsramverket DynApp och säkerhetsramverket Secure DynApp från WIP ger fullständig mobilitet med valfria funktioner och högsta säkerhetsnivå hela vägen till och från ditt befintliga system (Back-end) med alla mobila enheter (Front-End). Hantering av funktioner och användarrättigheter sköter du enkelt
genom webbgränssnittet Dynapp Editor.

100
0
Before Image
0
50
50
100
Behåll linje avdelare

Säker grund

Till grund för WIPs systemlösningar och företagsappar ligger vårt egenutvecklade applikationsramverk DynApp och säkerhetsramverk Secure DynApp. Båda väldokumenterade produkter som gör det tryggt för dig som har de absolut högsta tänkbara drifts- och säkerhetskraven.

100
0
Before Image
0
50
50
100
Behåll linje avdelare

WIP bolagsinformation

100
0
Before Image
0
100
Behåll linje avdelare