iLog grundpaket

Webbaserat
Moderna webbtekniker

Drag-and-drop funktionalitet för lastläggning
på linjer och bilar samt flytta linjer och bilar.

Inbyggd SMS-funktionalitet

Kund-selfservicegränssnitt
Nya bokningar
Status på bokningar
”Track and trace”

Fakturaunderlag

Handdatorlösning
Alla operativsystem
Windows Mobile
Android
iPhone med stöd för BYOD
Streckkodsläsning
Signatur på skärm
inkluderat följande funktioner Jatacka, Lasta, Leverera, Nejtacka, Bom

Väx med iLog, allteftersom nya möjligheter och önskemål uppstår.

100
0
Before Image
Split
100

iLog tilläggs-
paket

iLog är utrustat med ett grundpaket med de grundläggande funktionerna för att kunna administrera åkeriets bokningar.
Förutom Grundpaketet så finns ett antal Tilläggspaket att välja till. För att få ut det mesta av iLog och göra det mer "personligt" och företagsunikt.

Följande tilläggspaket finns:

iLocator
GPS Positionering
karta med stopp markerade

Brandingpaket
Egen layout med åkeriets färger och logga
För trafikledare samt för kunder

Mobilt trafikledarpaket
iLog trafikledning från paddor och smartphones

Statistikpaket
Detaljerad statistik med grafer för uppföljning

100
Before Image
Split
100

iLocator

iLocator är tilläggspaketet där trafikledare har full kontroll på sina ekipage. Trafikledaren kan se nuvarande position, körd rutt samt vilken riktning ekipaget är på väg mot. Detta gör det enklare att se om man kan tacka ja till en hämtning i "sista sekunden'". Är chauffören på väg till kunden eller på väg därifrån?

Inbyggd stoppfunktion
Trafikledaren kan se de stopp som gjorts markerade på kartan. Ett stopp markeras per automatik när chauffören haft samma position under ett antal minuter. I stoppmarkören kan man se tidpunkten för stoppet samt hur länge det varat.

Ekipagens rutthistorik
Trafikledaren kan gå tillbaka i tiden för att se rutt ett ekipage har kört för en given dag. Senaste position markeras med en lastbilsikon samt alla stopp markeras, så att man i efterhand kan gå in och räkna stopp. iLocator visar distansen som ekipaget har kört för vald dag.

Klienterna
Klientapplikationen fungerar på alla smartphones/handdatorplattformar med inbyggd GPS. Antingen som en fristående applikation eller integrerat i applikationen för att få ut bokningar som är inkluderad i Grundpaketet. Kommer även finnas med fristående GPS-puck inom kort.

100
0
Before Image
Split
0
100

Statistik-
paket

Ett verktyg för att:
 följa upp hur senaste veckan/månadens beläggning, totalt, per
linje, per bil etc. få en översikt på bilarna och optimera balansen
tur och retur.se när senaste bokningen var för en viss kund, för
att kunna agera innan man eventuellt tappar kunder se hur
beläggningen ser ut på enskilda bilar för att ha som underlag
för nyinvesteringar av eller beslut att sälja fordon Statistiken
kan fås i form av tabeller eller grafer och kan exporteras in i Excel.
 

100
0
Before Image
Split
0
100

Mobilt trafikledar-
paket

iLog tar steget ut i Molnet. Vi ser att fler och fler får kan jobba från alternativa arbetsplatser. På kontoret, hemmet, på resan etc. Detta möjliggörs av att iLog är ett helt webbaserat transportledningssystem. iLog tar även nästa steg, att kunna jobba från sin iPad eller
Android padda och till och med sin smartphone, som te.x. iPhone, Android-smartphone etc. Detta skapar en total flexibilitet att ha full koll på trafikledningen, orderläget, stötta chaufförerna osv var man än befinner sig och i vilken situation man än befinner sig.

100
0
Before Image
Split
0
100

Branding-
paket

Stärka företagets varumärke både internt och externt ut mot kund. Skapa en egen layout med egna färger. Medarbetare känner igen sig i sin dagliga arbetsmiljö och varumärket exponeras för kunderna när de beställer nya hämtningar.

100
0
Before Image
Split
0
100

Användare - alla kan dra nytta av iLog

Vilken funktion har du på åkeriet? iLog erbjuder full transparens mellan olika funktioner, så oavsett vilken funktion du har kan du dra nytta av iLog.

Transportledare
Har en tydlig översikt över dagens och veckans körordrar. Kan lastplanera på linjer och bilar med intuitiva drag-and-drop-funktioner. Kan kommunicera med chaufförer och övriga kollegor via inbyggd SMS-funktionalitet. När kunder ringer och frågar om status för en sändning kan en trafikledare eller kundservicepersonal snabbt gå in och söka upp enskilda sändningar för att informera kunden om status på sändningarna. Transportledare har full spårbarhet vad som hänt med varje
enskild sändning

Chaufförer
Via sin handdator/smartphone får chaufförer ut dagens körordrar. Han kan acceptera, lasta, leverera, nejtacka, markera bomkörning liksom komplettera med godsuppgifter på plats hos kund. Andra funktioner är bl.a. streckkodsläsning av fraktsedelsnummer, signatur på skärm etc. Alla stora mobiloperativsystem som Android, iPhone och Windows Mobile kan användas. Antingen via förpreparerade handdatorer/ smartphones eller så kan chauffören ha sin egen smartphone och få en applikation utskickad till sig, s.k. BYOD ("bring your own device"). Via BYOD-konceptet så behöver inte åkeriet ansvara för smartphones/ mobiltelefoner till extraförare som ändå kan arbeta på samma sätt som de ordinarie förarna fast med sina egna smartphones.

Kunder
Via ett webb-gränssnitt kan kunden boka, se status (track and trace), samt få information om sina aktuella sändningar. Detta kan "brandas" i åkeriets färger och logotyp, vilket gör att kunderna känner igen sig som just kunder till åkeriet.

Magasinspersonal
Via datorer eller paddor (iPad/Android) kan magasinspersonal planera dagens sändningar för bilarna och skriva ut fraktsedlar att skicka med chaufförerna.

VD/Ägare
Har alltid möjlighet att gå in och titta på hur orderläget ser ut, samt titta några dagar tillbaka för att få en överblick över resultatet samt har tillgång till statistik.

Ekonomibiträde
Kan skapa fakturaunderlag för utskrift eller export till faktureringssystem, följa upp avräkningar mot kund eller mot speditör.

IT-ansvarig
IT-ansvarig behöver inte oroa sig för VPN mellan kontor, servrar som ska rymma serverinstallationer, backup av data, installationer på arbetsdatorer etc. Detta sköts av iLog. Det enda som behöver finnas är datorer med internetupp- koppling med bra kvalité. Allt annat ansvarar iLog och WIP drift & service- organisation för.

100
0
Before Image
Split
0
100

Plattformar
iLog

iLog är utvecklat för iOS och Android.

100
0
Before Image
Split
0
100