1
2
3

DynApp - gränslös systemplattform

Vill du hänga med i den 4:e industriella revolutionen (digitaliseringen), säkerställa att ditt företag arbetar modernt och utnyttjar den mobila teknikens fördelar full ut ska du välja DynApp som grund.

Vår väldokumenterade systemplattform DynApp gör att hela ditt företag direkt kan börja arbeta mobilt mot ditt företags befintliga system. Flexibiliteten och möjligheterna med DynApp, ger dig omedelbart många fördelar, funktioner och konkurrenskraft. Direkt åtkomst till företagets dokument, effektivt informationsflöde mellan medarbetarna och utvecklade rapporteringsfunktioner är bara några av många exempel på vad DynApp ger.
 

Secure DynApp - ett extra säkerhetslager
Har du medarbetare inom företaget som behöver komma åt säkerhetsklassad information kan du lägga till ett
extra säkerhetslager. Secure DynApp kallar vi det. Secure DynApp ger dig förutom PKI-anslutning även kryptering av all trafik enligt högsta säkerhetsstandard. DynApp i kombination med Secure DynApp ger dig således en obegränsad effektiv mobilitetslösning som dessutom skyddar känslig information och dokument.
Läs mer om Secure DynApp...

100
0
After Image
0
40
70
Behåll linje avdelare