Vad erbjuder
Boardbook?

• Säker åtkomst till dokument från SharePoint utan att skicka dem till tredjepartsleverantörer.

• Skriva egna noteringar, gula lappar, stryka under, markera, stryka text etc.

• Offline-läge med säker lagring på mobila enheten.

• Kundanpassat med funktioner och grafiskt gränssnitt.

• Full kontroll över dokumenten eftersom de aldrig lämnar företaget.

100
0
Before Image
Split
100

Secure Application
Framework
garanterar
säkerheten.

Erfarenhet och säkerhet
Secure Application Framework, säkerhetsramverket som garanterar säkerheten installeras innanför företagets egna brandväggar och skapar en säker koppling ända ut till Boardbook och slutanvändaren via iPad eller iPhone.

WIP har erhållit unika kunskaper inom säkerhet och apputveckling då vi jobbat mot Sveriges största banker sedan 2006. Vi har även varit drivande i att utveckla morgondagens mobilbetalningsfunktioner där vi har stor erfarenhet av PKI-tekniker och kryptering av data. Med dessa erfarenheter har WIP byggt upp ett säkerhets- ramverk som vi benämner Secure Application Framework (SAF).

Säkerheten i SAF/Boardbook bygger på:

• All informationsöverföring är krypterad, 2048-bitars RSA & 256-bitars AES.

• Säkerheten uppbyggd kring personliga certifikat, PKI. Huvudnyckeln är skyddad och säkert sparad.

• Lätt att koppla på och stänga av access till Boardbook för en användare eller device.

• All information som lagras offline i enheten är krypterad i ett skyddat område i enheten.

• Man kan sätta policies som tillåter eller spärrar access till olika resurser per användare eller grupp av användare. Detta kan följa SharePoints policies liksom egna policies som begränsar hur information kan användas.

• Användarna är kopplade mot befintlig Microsoft Active Directory.

100
0
Before Image
Split
0
40

Zero
administration cost

Boardbook är skapat utifrån två deviser. Det skall vara enkelt att använda och det skall vara enkelt att administrera. Installation och integration går på mindre än en halv dag. Allt som behövs är inkluderat i standardpaketet. Via ett webbgränssnitt administreras användarna samt enrollmentdelen.

Total Cost of Ownership är med Boardbook transparent med antal användare, då man betalar per användare och inte per device.

 

100
0
Before Image
Split
100

Plattformar
Boardbook

Boardbook är utvecklat för iOS och Android.

100
0
Before Image
Split
0
100