1
Loading Video...

Förstärk verkligheten med AR!

Vi möjliggör AR för företag.

100
0
Before Image
0
100
Behåll linje avdelare

Systemlösningar för ökad konkurrenskraft

Att utnyttja den mobila tekniken inom företaget innebär många fördelar. Förenklad administration, enkel
åtkomst till dokument, snabbt informationsflöde samt förkortade ledtider och därtill ökad konkurrenskraft är några av vinsterna med ett mobilt arbetssätt. Att du blir avsevärt mer attraktiv som arbetsgivare i den nu pågående 4:e industriella revolutionen är också givet.

Om du vill, kan vi förverkliga detta på ditt företag också. Vi har gjort det till många ända sedan 1999.
Idag levererar vi effektivitetshöjande kompletta system- och mobilitetslösningar med företagsappar till många nöjda kunder - bland andra banker, tjänsteföretag och några av sveriges största industriföretag.

Till grund för alla företagslösningar vi levererar ligger våra egenutvecklade systemplattformar DynApp och Secure DynApp. Tillsammans ger dessa verktyg dig gränslösa möjligheter, säkerhet och konkurrenskraft.
Hör av dig så berättar vi mer om vad vi kan göra för ditt företag - kontakt!

100
0
Before Image
0
50
30
100
Behåll linje avdelare

En Work Revolution

Säkert, snabbt, enkelt och varifrån som helst kommer medarbetarna åt information i projektsystem,
intranet, filservrar och Sharepoint. Bara fantasin sätter gränsen för hur mobilt och konkurrenskraftigt du vill att
ditt företag ska vara. Låt oss höra om din vision så ger vi dig vår. Möjligheterna är gränslösa.
WIP - ett bolag du helt enkelt måste träffa. Boka möte med oss!

100
0
Before Image
0
50
50
100
Behåll linje avdelare

Back-end till Front-end och tillbaka

Applikationsramverket DynApp och säkerhetsramverket Secure DynApp ger dig fullständig mobilitet med valfria funktioner och högsta säkerhetsnivå hela vägen till och från ditt befintliga system (Back-end) med alla mobila enheter (Front-End). Hantering av funktioner och användarrättigheter sköter du enkelt
genom webbgränssnittet Dynapp Editor.

100
0
Before Image
0
50
50
100
Behåll linje avdelare

Säker grund

Till grund för WIPs systemlösningar och företagsappar ligger vårt egenutvecklade applikationsramverk DynApp och säkerhetsramverk Secure DynApp. Båda väldokumenterade produkter som gör det tryggt för dig som har de absolut högsta tänkbara drifts- och säkerhetskraven.

100
0
Before Image
0
50
50
100
Behåll linje avdelare

Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma tisdagen den 30 maj 2017 kl. 16.00. Till IR-information...

100
0
Before Image
0
100
Behåll linje avdelare