Vill du och dina kollegor ska ha tillgång till företagets interna stödsystem, såsom SharePoint, i en anpassad app? Vill du kunna dra nytta av den senaste tekniken i ditt arbete utan att behöva tumma på säkerheten? Secure Intranet för iPad är första produkten som släppts inom ramarna för det vi på WIP kallar App Management. För att använda en metafor så läggs informationen i ett kassaskåp med sigill och dubbla hänglås.

App mangement
Välj friheten med App Management App Management betyder att man får tillgång till utvalda delar av företagets interna information i en anpassad app. Med App Management släpps potentialen i din telefon eller surfplatta fri.

100
0
Before Image
Split
100

Secure Application
Framework
garanterar
säkerheten.

Secure Application Framework, säkerhetsramverket som garanterar säkerheten installeras innanför företagets egna brandväggar och skapar en säker koppling ända ut till Boardbook och slutanvändaren via iPad eller iPhone. WIP har erhållit unika kunskaper inom säkerhet och apputveckling då vi jobbat mot Sveriges största banker sedan 2006. Vi har även varit drivande i att utveckla morgondagens mobilbetalningsfunktioner där vi har stor erfarenhet av PKI-tekniker och kryptering av data. Med dessa erfarenheter har WIP byggt upp ett säkerhetsramverk som vi benämner Secure Application Framework (SAF).

Säkerheten i SAF/Boardbook bygger på:

• All informationsöverföring är krypterad, 2048-bitars RSA & 256-bitars AES.

• Säkerheten uppbyggd kring personliga certifikat, PKI. Huvudnyckeln är skyddad och säkert sparad.

• Lätt att koppla på och stänga av access till Boardbook för en användare eller device.

• All information som lagras offline i enheten är krypterad i ett skyddat område i enheten.

• Man kan sätta policies som tillåter eller spärrar access till olika resurser per användare eller grupp av användare. Detta kan följa SharePoints policies liksom egna policies som begränsar hur information kan användas.

• Användarna är kopplade mot befintlig Microsoft Active Directory.

100
0
Before Image
Split
0
100

Policy-
hantering

Enkelt tillåts eller begränsas åtkomst till resurser per användare eller grupp. Via en central administrationsfunktion hanteras alla regler för åtkomst och det skapas ett dynamiskt men ändå lätthanterat regelverk. Administratören har alltid översikt över vem som har rätt att komma åt vilken information.

100
0
Before Image
Split
0
100

Kryptering
och PKI

All data är alltid krypterad. Vi har valt att bygga säkerheten kring personliga certifikat (PKI) och huvudnyckeln är skyddad och säkert lagrad. För varje installation och användare skapas ett unikt certifikat som är nyckeln till informationen. Om en enhet går förlorad eller blir stulen spärras just det certifikatet. Automatiskt stoppas därmed all åtkomst och appen blir obrukbar.

100
0
Before Image
Split
0
100

Installation och
integration

Allt som behövs är inkluderat i standardpaketet. När SAF servern startats kan du direkt surfa säkert på ditt företags interna nät med din iPad, oavsett om du är hemma, på tjänsteresa eller i kontorets fikarum. SAF kräver ingen speciell nätverkskonfiguration utan trafiken färdas på samma sätt som till din webbplats. SAF skyddar din information genom att kryptera den med 2048-bitars RSA och 256-bitars AES.
 

100
0
Before Image
Split
0
100

Plattformar
Secure Intranet

Secure Intranet är utvecklat för iOS.

100
0
Before Image
Split
0
100